top of page

【最新貼紙下載】-「生活命理貼紙」

WeStick新推出「生活命理貼紙」

話咁快2019年已經過左一大半

今年犯太歲嘅小編,忽然醒起年尾要還太歲

屬豬、屬虎、屬蛇、屬猴嘅朋友,年頭有拜太歲嘅~

記得同小編一齊mark低:「年尾冬至前要還太歲」啦!

*快d到 貼紙商店下載啦!

有咩貼紙想要?歡迎Facebook PM我地啦!

仲未裝WeStick? 快D到 App Store 或 Play Store 免費下載

bottom of page