top of page

【最新貼紙下載】「讀書貼紙小學雞篇」已經可以在貼紙商店下載!

話咁快開左學一個月啦!

校園生活多姿多彩! 記的邊日有默書,又可能忘記左邊日開始校服換季⋯⋯

WeStick推出了「讀書貼紙-小學雞篇」以便大家記底學校既大小事項!

希望尼隻精靈既「小學雞」可以陪伴各位學生家長渡過每個學年!!

*快d到 貼紙商店下載啦!

bottom of page