top of page

最新「香港中學文憑考試時間表2018」推出左啦

最新「香港中學文憑考試時間表2018」推出左啦,家長同學都可以下載呢個時間表,一眼睇晒考試時間,咁就可以早D準備考試,考取好成績啦~!

bottom of page