top of page

【最新貼紙下載】制服團隊活動貼紙 推出左啦

男女童軍、紅十字、青年團...所有製服團隊既隊員注意喇!

呢款貼紙有齊大家既日常活動同訓練,方便紀錄每個星期精彩既節目。

家長亦可以用呢款貼紙,幫年幼既小朋友準備好,盡情投入做個盡責既好隊員!

bottom of page