top of page

B1. 如何備份我的行事曆?

1. 先登入你的Facebook帳戶

FAQ-Q4_backup_1.png

2. 在目錄裡選擇「我的貼紙」

FAQ-Q4_backup_2.png

3. 揀選所有貼紙

FAQ-Q4_backup_3.png

4. 在目錄裡選擇「Schedule中心」

FAQ-Q4_backup_4.png

5. 揀選所有Schedule

FAQ-Q4_backup_5.png

6. 回目錄裡選擇「備份」後, 按「備份」

FAQ-Q4_backup_6.png
bottom of page